Baza wiedzy

Odpowiedź jest prosta.

Jeśli stać Cię na opłatę rachunków za energię elektryczną, to stać Cię na własną instalację fotowoltaiczną PV!!!

Decydując się na własna instalację fotowoltaiczną możesz dobrać preferencyjny kredyt, którego rata jest w wysokości Twoich rachunków za energię elektryczną. Po kilku latach kończy się kredyt, a Twoja instalacja w dalszym ciągu produkuje dla Ciebie energię elektryczną ze Słońca, a Ty oszczędzasz!!!

Dodatkowo jeśli liczysz się z kosztami, to według nas nie stać Cię na nie posiadanie własnej elektrowni fotowoltaicznej!!!

Wzorcowe projektowanie instalacji zapewnia optymalny zwrot inwestycji, który średnio przewidziany jest na ok. 6-7 lat. Jednak wielkość ta zależy od wielu czynników, które mogą skrócić lub wydłużyć ten czas.

Jako profesjonalna firma przeprowadzamy audyt u klienta i pełen wywiad, aby wspólnie dobrać idealne rozwiązania, w zależności od możliwości inwestycyjnych klienta i skrócić czas zwrotu inwestycji do minimum.

Net-metering, jest to system, który doskonale określa nam koszty magazynowania w sieci energetycznej wytworzonej energii we własnej instalacji fotowoltaicznej PV, tzn.:

  • 1 / 0,8 - w przypadku energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji o łącznej mocy nie większej niż 10 kW, oznacza to nic innego, jak to, że za każdy 1 kW energii wysłany do sieci, ponosimy opłatę w wysokości 20% - czyli zyskujemy 0,8 kW po jego odebraniu w systemie rocznym;
  • 1 / 0,7 - w przypadku energii elektrycznej wytworzonej w instalacji o łącznej mocy nie większej niż 50 kW, oznacza to nic innego, jak to że za każdy 1 kW energii wysłany do sieci, ponosimy opłatę w wysokości 30% - czyli zyskujemy 0,7 kW po jego odebraniu w systemie rocznym;

Gwarancja w/w rozliczenia dotyczy okresu 15 lat od momentu podłączenia mikroinstalacji do sieci. Obejmuje to wszystkie instalacje o mocy do 50 kW.

Promieniowanie podczerwone dosyć, że nie jest szkodliwe, to wręcz przeciwnie!!! Promieniowanie podczerwone wykazuje znaczne działanie prozdrowotne – system pozwala ogrzewać bezpośrednio nie samo powietrze, a wszystkie elementy pomieszczenia, w tym podłogi, ściany, elementy wyposażenia wnętrz, itd., osoby w pomieszczeniu, co powoduje równomierny rozkład temperatury w całym domu, bez unoszenia kurzu, straty wilgoci, działa dodatkowo antybakteryjnie i wpływa na nas, tak jak promieniowanie Słoneczne, usprawniając procesy biologiczne w organizmie.

Szanowni Państwo. Szanując Wasz czas i pieniądze, informujemy, że jako rzetelna i uczciwa firma nie proponujemy rozwiązań zastosowania komponentów chińskich, których producenci nie posiadają serwisu i oddziału chociażby w Europie.

Producent udziela Państwu gwarancji produktowej na 10, 15, 20 i nawet 25 lat. Proszę się zastanowić, czy taki producent jest w stanie udzielić rzetelnie Państwu opieki serwisowej na swoje produkty, jeśli nie posiada chociażby oddziału, siedziby i serwisu nawet w Europie, nie wspominając o rynku krajowym. Często jest tak, iż proponowane na rynku komponenty chińskie nie mają europejskich testów jakości, co w naszych oczach również je dyskwalifikuje.

Jeśli spotkacie Państwo firmę instalacyjną, która twierdzi inaczej, to proszę podziękować takim „specjalistom” i uciekać, jak najdalej!!!

Inwestorze…nie daj się oszukać!!! Obecnie firmy na rynku nie praktykują zakładania instalacji odgromowych, ponieważ do tego niezbędne są dodatkowe uprawnienia. A podczas wystąpienia awarii, zostaniecie z problemem sami!

Proszę bezwzględnie pamiętać, że ochrona odgromowa to bardzo ważny aspekt planowanej instalacji. Tylko jej właściwe wykonanie może zapewnić prawidłowe funkcjonowanie instalacji podczas wyładowań atmosferycznych. Według danych pochodzących z największego rynku instalacji w Europie – niemieckiego, aż 26 % awarii spowodowanych jest brakiem instalacji odgromowej lub jej niewłaściwym funkcjonowaniem.

Jeśli nie posiadacie Państwo takiego wyłącznika w budynku, to bezwzględnie należy go dodatkowo zainstalować podczas realizacji inwestycji!

Instalacja budynkowa, prawidłowo wykonana, powinna umożliwiać podczas pożaru ochronę przed porażeniem prądowym, czyli wyłączenie w czasie pożaru zasilania w obwodach i urządzeniach, których działanie jest zbędne. Brak takiego rozwiązania skutkuje często odmowa wypłaty ubezpieczenia w sytuacjach kryzysowych.

Tak jaj każdy ma swobodny dostęp do Słońca, tak każdy ma swobodny dostęp do dotacji rządowych.

Na dzień dzisiejszy zostały wdrożone priorytetowe programy dofinansowań rządowych, które umożliwiają swobodny dostęp dla każdego, kto decyduje się na założenie własnej elektrowni słonecznej, w tym m.in.: Program Mój Prąd, Program Czyste powietrze, Program Agroenergia.

Zgodnie z ustawą z dnia 1 stycznia 2019 roku, niektóre osoby mogą odliczać od podatku koszty, które poniosły ze względu na termomodernizację budynku ,w tym koszty na instalację fotowoltaiczną.

Zgodnie z treścią ustawy, osoby, które są właścicielami budynku i dokonują termomodernizacji budynku już istniejącego, mogą liczyć na odliczenie podatku dochodowego z kwoty maksymalnej 53 tysiące złotych. Dotyczy to osób rozliczających się według podatku liniowego 19 % oraz według skali 17 i 32% oraz według podatku zryczałtowanego w skali 2; 3; 5,5; 8,5; 10; 17 oraz 20%.

Pomiar kontroli termograficznej według normy PN-EN 13187 odbywać się może tylko i wyłącznie przy spełnieniu niezbędnych warunków, bez których badanie nie będzie miało wartości merytorycznej.

Aby badanie przebiegło prawidłowo, należy:

  • ustalić specyfikację i możliwości wyposażenia termograficznego
  • ustalić charakterystykę obudowy, tj. poszczególne typy i lokalizacje systemów grzewczych, elementów konstrukcji i warstw izolujących
  • sprecyzować emisyjne właściwości powierzchni, np. materiałów okładzinowych • ustalić czynniki klimatyczne, dostępność do łatwego zbadania oraz wpływ otoczenia

Dla ułatwienia interpretacji, kontrolę termograficzną należy wykonywać przy stałej różnicy temperatur i ciśnień po obu stronach ściany osłonowej. Jeżeli więc temperatury powietrza, zarówno wewnątrz jak i zewnątrz badanego obiektu, ulegają dużym zmianom to badań nie powinno się przeprowadzać. Nie jest również wskazane wykonywanie pomiarów obiektu, wystawionego na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego lub przy silnie zmiennym wietrze.

I tak przy badaniach wykonanych od wewnątrz należy pamiętać o tym, że:

  • Na co najmniej 24 h przed rozpoczęciem kontroli, temperatura powietrza na zewnątrz nie powinna zmieniać się więcej niż o ± 10°C od temperatury na początku kontroli.
  • Na co najmniej 24 h przed początkiem kontroli i podczas kontroli, różnica temperatury powietrza po obu stronach ściany osłonowej budynku nie powinna być mniejsza niż liczbowa wartość 3/U, gdzie U jest teoretyczną wartością współczynnika wypływu ciepła elementu budynku w W/(m2·K), ale nigdy nie mniejszą niż 5°C.
  • Zaleca się, aby na 12 h przed rozpoczęciem kontroli i podczas kontroli, powierzchnie kontrolowanej ściany osłonowej były wystawione na bezpośrednie promieniowanie słoneczne.
  • Podczas kontroli, temperatura powietrza na zewnątrz nie powinna zmieniać się więcej niż ± 5°C, a temperatura powietrza wewnątrz nie więcej niż ± 2°C od ich odpowiednich wartości na początku kontroli. Efekty zmian temperatury podczas kontroli mogą być określone przez porównanie badania końcowego z początkowym. Jeżeli zmiana jest mniejsza niż 1 albo 2°C, to wymagania kontrolne zostały spełnione.

Jeżeli kontrola termowizyjna została wykonywana pomimo odstępstw od tych wymagań kontrolnych, należy uwzględnić to przy sprawdzeniu i ocenie wyników oraz wskazać w raporcie termograficznym.