Kalkulator

Uwaga! Minimalna wartość dla rachunku to {{minCalcValue}} PLN!
Uwaga! Maksymalna wartość dla rachunku to {{maxCalcValue}} PLN!

Miesięczny rachunek za prąd

{{ energyCost }} PLN

Roczny rachunek za prąd

{{ energyCost*12 }} PLN

Roczne zapotrzebowanie

{{ annualDemand }} kWh

Moc instalacji

{{ installationPower(annualDemand) }} kWp

Ilość paneli PV

{{ countOfPV(installationPower(annualDemand)) }} szt.

Ulga podatkowa

{{ taxRelief(taxRate, dInstallationCostBrutto(installationCostBrutto(countOfPV(installationPower(annualDemand))))) }} PLN

Szacowany koszt instalacji brutto

{{ installationCostBrutto(countOfPV(installationPower(annualDemand))) }} PLN

Szacowany koszt instalacji brutto z dotacją "Mój Prąd"

{{ dInstallationCostBrutto(installationCostBrutto(countOfPV(installationPower(annualDemand)))) }} PLN

Prognozowany czas zwrotu inwestycji

{{ cashBackTime(dInstallationCostBrutto(installationCostBrutto(countOfPV(installationPower(annualDemand)))), taxRate, energyCost) }}

Wygenerowane oszczędności w okresie 25 lat

{{ savings(energyCost, countOfPV(installationPower(annualDemand)), taxRate, dInstallationCostBrutto(installationCostBrutto(countOfPV(installationPower(annualDemand))))) }} PLN

Ilość zaoszczędzonych drzew w przyrodzie z tytułu braku emisji CO2 do atmosfery

ok.{{ survivingTrees(installationPower(annualDemand)) }} drzew